Zabezpečovací zařízení

Přechodná návěstidla a traťové značky

Kromě návěstidel jsou ještě i značky na trati, které ukazují svoje návěsti. 1 - kolík "pískejte" nařizuje, aby strojvedoucí od něho dával slyšitelnou návěst "pozor", např. k nechráněnému přejezdu, k mostu apod. 2 - předvěstní štít nařizuje, aby strojvedoucí počítal s přechodným snížením rychlosti, zde 10 km/h, 3 - odtud přechodná pomalá jízda začíná, 4 - zde tato pomalá jízda končí.
Na některých tratích se stoupáním vlak musí přepravovat dvě lokomotivy. Jedna z nich je na konci vlaku a říká se ji "postrková". Značka 5 nařizuje strojvedoucímu postrkové lokomotivy, aby začal vlak tlačit, a značka 6 mu nařizuje, aby přestal tlačit.
Někdy pracují dělnici na trati a strojvedoucí musí o nich vědět. Výstražný terč 7 mu ukazuje, že za terčem pracují dělníci, a on musí od terče až k pracující četě střídavě dávat slyšitelnou návěst "pozor", aby dělníci mohli včas práci ukončit a vystoupit z koleje.

Traťově značky

V zimě, když jsou koleje pod závějemi a není na ně vidět, projíždějí takové trati sněhové pluhy. Aby přitom nedošlo k poškození výdřev na železničních přejezdech, jsou tam obvykle značky A. 1 - nařizuje, aby pluh práci ukončil, a 2 nařizuje, že lze opět zahájit práci pluhu.
Aby strojvedoucí byl dobře informován o tom, že se blíží k zastávce, jsou před zastávkami tabule 3.
Jiné značky jsou v části B. 1 - tabulka označuje místo, kde nejdále smí strojvedoucí u nástupiště zastavit prvním vozem s cestujícími, 2 - na ozubnicových tratích označuje místo začátku ozubnice, 3 - na těchže tratích označení konce ozubnice.
Ozubnice začíná odpruženými jazyky 4. Dnes je u nás můžeme vidět jen na trati z Tanvaldu do Kořenova nebo z Tisovce do Polhory. Zubačka ze Štrby na Štrbské Pleso je jiné konstrukce a takové jazyky nemá.

Světelná návěstidla

Strojvedoucí řídí rychlost vlaku podle návěstidel. Když přijíždí ke stanici, uvidí nejprve předzvěst 1. Ta ukazuje návěst "výstraha", takže musí počítat s tím, že příští návěstidlo, vjezdové, s červenobílým stožárem, bude ukazovat "stůj" - 2.
U moderního zabezpečovacího zařízení, u tzv. autobloku, je trať rozdělena na řadu oddílů. Oddílová návěstidla autobloku mají stříbřité stožáry - 3. Ukazují-li návěst "stůj", postačí, aby vlak před nimi stál tři minuty a pak může opatrně pokračovat v jízdě a tak vjet do obsazeného oddílu. Když strojvedoucí uvidí v takovém případě před sebou vlak, opatrně zastaví.
Všude tam, kde je mezi kolejemi málo místa, ponejvíce ve stanicích, nestavějí se světelná návěstidla na stožáry, ale hned na betonový podstavec - 4. Takovým návěstidlům se říká trpasličí návěstidla.

Seřaďovací návěstidla

Pozice 1 ukazuje ještě jeden typ světelného návěstidla, návěstidlo na krakorci. Staví se opět tam, kde je málo místa mezi kolejemi, a musí být zdálky zvlášť dobře vidět.
Seřaďovací návěstidla ukazují návěst "posun zakázán" nebo "posun dovolen". Taková starší návěstidla jsou mechanická. 2 - "posun zakázán", v noci svítí modré světlo. 3 - "posun dovolen", v nocí svití bílé světlo.
Nová seřaďovací návěstidla jsou světelná, přičemž stožár mají také modrobílý. Ve dne i v noci ukazují světelný znak. Proti mechanickým návěstidlům mají tu výhodu, že nepotřebují žádné drátovody, žádná ložiska a že mají elektrické osvětlení. 4. - návěstidlo ukazuje návěst "posun zakázán", 5 - "posun dovolen".
Stará mechanická návěstidla dožívají a budoucnost mají jen návěstidla světelná.

Návěsti světelných návěstideI

Světelná návěstidla (A - starší, B - novější) ukazují v pořadí vždy jen některá světla. V zásadě však přikazují strojvedoucímu rychlost, jakou smí jet. A čtou se zespoda nahoru.
1 - stůj, 2 - výstraha (u příštího návěstidla se musí zastavit), 3 - volno, 4 - rychlost 80 km/h a potom volno, 5 - rychlost 60 km/h a potom volno, 6 - rychlost 40 km/h a potom volno, 7 - očekávejte rychlost 80 km/h, 8 -rychlost 80 km/h a potom 80 km/h.
Když se vlak blíží např. ke stanici, u níž vjezdové návěstidlo ukazuje návěst podle obrázku 6, pak musí strojvedoucí jet přes výhybky přidružené k tomuto návěstidlu nejvýše rychlostí 40 km/h. Když celý vlak tyto výhybky projel, může se rychlost zvýšit až na rychlost dovolenou. Podobně podle obrázku 5. Ale zde budou již modernější výhybky a dovolí vlaku rychlost 60 km/h.
9 - rychlost 60 km/h, potom 80 km/h, 10 - rychlost 40 km/h, potom 80 km/h, 11 - očekávejte rychlost 40 km/h. Když kmitá rychleji, pak: očekávejte rychlost 60 km/h, 12 - rychlost 80 km/h, potom 40 km/h. Když kmitá rychleji: 60 km/h, 13 - rychlost 80 km/h, potom 40 km/h. Když kmitá rychleji: 60 km/h, 14 - rychlost 40 km/h, potom 40 km/h. Když kmitá rychleji: 60 km/h, 15 - rychlost 80 km/h a výstraha, 18 - rychlost 60 km/h a výstraha, 17 - rychlost 40 km/h a výstraha.
Někdy je nutno dovolit vlaku vjezd do stanice i proti návěsti "stůj" na vjezdovém návěstidle. Pak musí výpravčí na tomto návěstidle rozsvítit návěst "opatrně na přivolávací návěst" a vlak opatrně vjede do stanice (obrázek 18).
Obrázky 19 a 20 ukazují návěsti na seřaďovacím návěstidle, kdy je posun dovolen a kdy je zakázán.

Autoblok

Mezi stanicemi A a B je pět oddílů. Odjezdové návěstidlo na obrázku a je ve stanici A na "stůj" a podobně vjezdové návěstidlo před stanici B. Poslední oddílové návěstidlo před stanici B ukazuje návěst "výstraha".
Na obrázku b vyjel vlak ze stanice A. Musel mít odjezdové návěstidlo se znakem "volno". Jakmile lokomotiva míjela odjezdové návěstidlo, propojila svými koly vzájemně izolované kolejnice své koleje a návěstidlo změnilo svůj znak na "stůj". Na obrázku c už jsou dvě návěstidla za vlakem s návěstmi "stůj".
Jakmile vlak jel do třetího oddílu, ukazuje obrázek d, že se za ním samočinně změnila návěst druhého oddílu na "výstraha" a návěst prvního oddílu na "volno" (zde jen tehdy, když výpravčí přepnul staniční zařízení tak, aby fungovalo jako traťové).
U autobloku si tedy vlaky samy mění návěstní znaky na návěstidlech za sebou a návěstidla se nemusí obsluhovat strážníky oddílů.
Mezi stanicemi A a B jsou na obrázku e za sebou dva vlaky. Prvnímu dovoluje výpravčí vjezd do stanice tím, že sám změnil návěst na vjezdovém návěstidle na "volno". Před vlakem jsou stále dva oddíly volné a jede proto dovolenou rychlostí.
Na obrázku f už vyjíždí ze stanice A třetí vlak.
Na obrázku g výpravčí ve stanici B připravil vlakovou cestu na některou jinou kolej než přímou. Vjezdové návěstidlo ukazuje návěst "rychlost 40 km/h a výstraha". Druhý vlak má proto na posledním oddílovém návěstidle návěst "výstraha" a strojvedoucí tak ví, že musí počítat se zastavením u vjezdového návěstidla. Ale když je spatří, vjede do stanice sníženou rychlostí. Když do stanice vjel, změnila se na vjezdovém návěstidle návěst na "stůj" (obrázek h).