Výstražné svetlá na žel. prejazd: Na štvorčeku plošného spoja sú priletované dve LED-ky, kde jeden pól je vedený po rúrke a druhý káblikom v rúrke. Dve červené LED-ky blikajú ak použijete blikač pre antiparalelné zapojenie Diód. viď „Dokumenty“.