Svetelná signalizácia na predzvesti, vjazdovom a odjazdovom návestidle. Farebná kombinácia na návestidlách zodpovedá tvaru vlakovej cesty.

Vjazd priamo - odjazd priamo

Vjazd odbočkou - odjazd priamo

Vjazd priamo - odjazd odbočkou

Vjazd odbočkou - odjazd odbočkou